MAŠERA / MAHNIČ / ARHITEKTI

/\/\/\/\/\
URGENCA KOČEVJE / kočevje / slovenija /

površina / 360m2
naročnik / občina kočevje
leto izgradnje / -
IDZ/PGD/PZI
avtorji / robert mašera / marko mahnič