MAŠERA / MAHNIČ / ARHITEKTI

/\/\/\/\/\
BTC TOWER / btc ljubljana / slovenija

površina / 10.500m2
naročnik / btc jlubljana
leto izgradnje / -
IDZ/
/ avtorji / robert mašera / marko mahnič
/ matjaž pangerc
vizualizacija / sergej mostnar