MAŠERA / MAHNIČ / ARHITEKTI

/\/\/\/\/\
MIC NOVA GORICA  / nova gorica / slovenija 
medpodjetniški izobraževalni center

površina / 5380m2
naročnik /  ŠC nova gorica
leto izgradnje / 2013-2015
IDZ/PGD/PZI
/ avtorji /
/ robert mašera / marko mahnič
/ marko kosovel
/ boštjan furlan
/ foto / arhiv mma