MAŠERA / MAHNIČ / ARHITEKTI

/\/\/\/\/\
KCK KOČEVJE  / kočevje / slovenija 
kulturni center kočevje

površina / 780m2
naročnik /  občina kočevje.
leto izgradnje / 2014-2015
IDZ/PGD/PZI
/ avtorji / robert mašera / marko mahnič
/ foto / arhiv mma