MAŠERA / MAHNIČ / ARHITEKTI

/\/\/\/\/\
HIŠA N  / dolnje ležeče pri divači / slovenija 

površina / 240m2
naročnik /  privatni.
leto izgradnje / 2005-2008
PGD/PZI
/ avtorji / robert mašera / marko mahnič
/ inteligent house / robotina d.o.o.
/ foto / miran kambič