MAŠERA / MAHNIČ / ARHITEKTI

/\/\/\/\/\
poslovno hotelski objekt KRAS / postojna / SLO

površina / 10.200m2
naročnik /  epic d.o.o.
leto izgradnje / 2005-2009
IDZ/PGD/PZI
/ avtorji
/ robert mašera / marko mahnič
/ damjana zaviršek hudnik
/ aleksandra leban meze
/ irena debevc
/ foto / miran kambič / valter leban / arhiv mm